SK | EN

Vrakuňáčik  > O nás  > Novinky  > Naša škôlka Vrakuňáčik sa zapojila do programu pod názvom DRUHÝ KROK.

Naša škôlka Vrakuňáčik sa zapojila do programu pod názvom DRUHÝ KROK.

Naša škôlka Vrakuňáčik sa zapojila do programu pod názvom DRUHÝ KROK.

Je to výchovno-preventívny program zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj už aj v materských školách.

Deti sa pod vedením vyškolených pedagógov učia o empatii, všímať si pocity druhých, učia sa vcítiť do situácie druhého človeka, s inými lepšie a efektívnejšie komunikovať, naučiť sa porozumieť a následne riešiť problémy, či konflikty vo všeobecnosti, neubližovať iným, zvládať agresiu a hnev, či nebáť sa upozorniť na nevhodné správanie. Edukácia prebieha nenásilne prostredníctvom príbehov, s ktorými sa dieťa vie identifikovať ľahšie a prirodzenejšie. A aby z detí vyrástli kvalitní dospelí ľudia, mali by sme im s tým pomôcť už od útleho detského veku a sprevádzať ich po správnej ceste. U nás - v prostredí rovesníkov, ale aj s pomocou rodičov v ich domácom prostredí. 


Sme partnerom:

Homeo Clinic AIESEC International Kindergarten

Sme pridruženým členom:

Slovenska Franchisingova Asociacia

Nájdete nás aj na:

Jasle a školky Facebook Google+ S deťmi Kam s deťmi