SK | EN

Vrakuňáčik  > Činnosti škôlky  > Čo ponúkame

Čo ponúkame

  • celodenná starostlivosť s dôrazom na individuálny prístup k deťom (8-10 detí v triede)
  • prepracovaný program výučby anglického jazyka
  • implementácia NTC metodiky do vyučovacieho procesu (v Čechách zastrešuje Mensa)
  • skúsenosti zo škôlok v Čechách (www.kindergarten.cz)
  • praktická podpora tvorivosti, kreativity a rozvoj rôznych zručností a šikovnosti u detí
  • spoznávanie sveta, ktorý je okolo detí širší, farebnejší, iný ako poznajú z domáceho prostredia, spoznávanie iných kultúr, rôznych zvykov, a myslenia ľudí
  • odborne vedené krúžky: tanečná pohybová príprava, čítanie s porozumením, keramika; montessori kútik, plávanie, korčuľovanie a množstvo iných podnetných aktivít pre vaše deti
  • 2x ročne Health Week program (fyzioterapia, logopédia, optometria, starostlivosť o zúbky, spolupráca so špec. pedagógom)
  • spolupráca s Homeopatickou klinikou
  • výlety, exkurzie, návšteva kultúrnych podujatí

Sme partnerom:

Homeo Clinic AIESEC International Kindergarten

Sme pridruženým členom:

Slovenska Franchisingova Asociacia

Nájdete nás aj na:

Jasle a školky Facebook Google+ S deťmi Kam s deťmi