SK | EN

Vrakuňáčik  > OZ Vrakuňáčik

OZ Vrakuňáčik

Názov: Občianske združenie Vrakuňáčik
Sídlo: Železničná 34, 821 07 Bratislava
IČO: 506 176 64
Bankové spojenie pre 2%: Fio banka a.s., IBAN: SK80 8330 0000 0026 0115 5891, BIC: FIOZSKBA


  Občianske združenie Vrakuňáčik, založené pri našej škôlke, funguje od roku 2016. OZ Vrakuňáčik sme založili za účelom rozvoja vzdelávacích a záujmových aktivít pre deti v našej škôlke Vrakuňáčik.

  Od svojho založenia zabezpečilo OZ Vrakuňáčik množstvo rôznych malých či veľkých vecí pre našich škôlkarov - materiálne zabezpečenie výučby, organizovanie mimoškolských aktivít škôlky (výlety, exkurzie, návšteva divadiel), účasť škôlky na rôznych projektoch, organizácia aktivít pre rodičov a deti priamo v škôlke, zabezpečenie krúžkovej činnosti.

  Najviac sa tešíme poslednej aktivite a to zakúpeniu interaktívnej tabule.

  Každoročne plánuje OZ Vrakuňáčik množstvo nových podnetných a rozvojových aktivít pre naše deti vo Vrakuňáčik.

  V mene našich detí i vo svojom chceme veľmi pekne poďakovať za všetky vaše doterajšie príspevky, ktoré nám umožnili udržať si kvalitnú úroveň výučby, ale i všetkých iných aktivít.

  Veríme, že aj vďaka Vám dokážeme za financie z 2% z daní zrealizovať ďalšie zmysluplné aktivity.

  Ďakujeme, že nás uvediete ako prijímateľa vo svojom daňovom priznaní.

  Tlačivá za naše OZ nájdete na:

  https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=26070

Sme partnerom:

Homeo Clinic AIESEC International Kindergarten

Sme pridruženým členom:

Slovenska Franchisingova Asociacia

Nájdete nás aj na:

Jasle a školky Facebook Google+ S deťmi Kam s deťmi