SK | EN

Vrakuňáčik  > O nás  > Náš tím

Náš tím

Ing. Lucia Brandstetter

Zriaďovateľka škôlky - vyštudovala Obchodnú fakultu odbor Zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Doposiaľ sa venovala práci v oblasti zahraničného obchodu, veľkoobchodu a telekomunikácii. V súkromí je maminou 2 detí. Počas materskej dovolenky si splnila veľký sen a začala sa venovať budovaniu vlastnej materskej škôlky a to prostredníctvom českej franchisingovej spoločnosti KinderGarten. V budúcnosti sa chce naplno venovať tejto oblasti a pokúsiť sa pod značkou KinderGarten vybudovať sieť škôlok po celom Slovensku. V škôlke chce zúročiť všetky svoje vedomosti, znalosti a skúsenosti, ktoré nadobudla nielen v rodine ale aj v škôlkach, ktoré navštevoval jej starší syn.

Mgr. Erika Fuseková

Riaditeľka škôlky - vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, učiteľský odbor anglický jazyk a literatúra. Pôsobila ako učiteľka anglického jazyka na ZŠ a ako lektorka anglického jazyka (ReVA jazyková škola) v kurzoch pre pokročilých na MH SR. Absolvovala kurzy osobnostného rozvoja a kurzy FF UK v Bratislave - Psychológia v Kocke / Psychológia v Kocke Plus, úspešne ukončené certifikátom. Láka ju neustále štúdium o výchove a vzdelávaní. Je pre ňu zaujímavé sledovať, ako sa dieťa od narodenia mení a vyvíja, učí sa novým zručnostiam, sleduje okolie a reflektuje naň. Sama je mamou 3 detí a dovolí si tvrdiť, že to základné pri ich výchove a príprave do života zvláda, pretože je pre ne oporou, zrkadlom i útočiskom.

Učiteľky a prevádzkoví zamestnanci

Eva Pšenková

Pani učiteľka - Evka ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Pôsobila ako lektorka anglického jazyka pre najmenších v detskom centre Helen Doron, neskôr sa pedagogicky venovala rôznym vekovým skupinám a vyučovala anglický jazyk v spojení s hudbou. Má veľmi rada deti, trávi s nimi čas zmysluplne, o čom svedčia aj pozitívne ohlasy zo skúseností s opatrovaním detí, či so starostlivosťou o deti v letných táboroch, kde bola vedúcou. Vo svojom voľnom čase sa venuje spievaniu, skladaniu pesničiek a hre na bicie nástroje. Lásku k deťom a k hudbe spojila do jedného a naplno ich využíva pri každodennej práci s deťmi. Sú pre ňu veľkou inšpiráciou.

Andrea Buranská

Pani učiteľka - Po ukončení posledného ročníka štúdia na gymnáziu si vybrala vysokú školu zameranú na pedagogiku a učiteľstvo. Odkedy sa u nich v rodine narodili dvojčatá a trávila s nimi väčšinu svojho voľného času, pochopila, že práca s deťmi bude smer, ktorým sa chce v budúcnosti uberať. Vyštudovala odbor Predškolská a elementárna pedagogika na Trnavskej univerzite v Trnave. Počas praxe získala veľa skúseností a múdrych rád od svojich kolegýň. Práca s deťmi ju napĺňa a nesmierne sa teší z každého úspechu, ktorý deti pod jej vedením dosahujú. Vyžaduje si to nekonečne veľa trpezlivosti, no ako sa hovorí, "trpezlivosť ruže prináša" a presne to aj v tomto smere platí :) Deti vedie hravou formou, snaží sa rozvíjať ich osobnosť a záujmy. Rada s deťmi tvorí, spieva v slovenčine aj angličtine. Práca s deťmi je náročná no inšpirujúca. Je veľmi rada, že môže byť súčasťou tohto úprimného, hravého a farebného detského sveta. Tohto času na rodičovskej dovolenke.

Lucie Sedlářová

Pani učiteľka - Lucka vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, odbor španielsky jazyk a kultúra. S deťmi si veľmi dobre rozumie a rada s nimi trávi čas. Už popri štúdiu na vysokej škole sa venovala opatrovaniu detí. Počas pôsobenia v škôlke, ako osobná asistentka, prišla na to, že práve materská škôlka je miesto, kde by rada pracovala. Deti sú pre ňu nekonečným zdrojom inšpirácie. Hoci práca s deťmi nie je vždy jednoduchá a vyžaduje si trpezlivosť a čas, ich úprimnosť, zvedavosť, bezprostrednosť a neuveriteľné množstvo energie sú dôvody, prečo ju práca s deťmi veľmi baví.

Paulína Pršová

- pani učiteľka

Anna Gustafíková

- Anička sa stará v škôlke o brušká našich škôlkarov a o čistotu v škôlkeŠpeciálni pedagógovia a krúžky:

Kreatívny tanec

Mgr.art. Anka Hurajtová, absolventka Katedry tanečnej tvorby VŠMU v odbore tanečné umenie a Štátneho konzervatória v Košiciach. V detstve tancovala vo folklórnom súbore Zemplín. V dospelosti účinkovala v predstaveniach J. Ďurovčíka, v činohre SND a na Novej Scéne, aj v projektoch nezávislých zoskupení (L.A.B., elledanse). Absolvovala akreditovaný kurz kreatívneho tanca pre deti, Labanov Atelier Bratislava. Je absolventkou Zákl.a nadstavbového modulu kurzu Vzdelávania BabySoma 2016, Babyfit, ďalej kurzov v sstéme Body-Mind Centering: Systém telesných tekutín (2016), Svalový systém (2018). Je spoluautrkou DVD ku knihe Kreatívny tanec pre deti. Vyučovala na ZUŠ Ľ.Rajtera Bratislava, na Konzervatóriu v Trnave. Aktuálne je na materskej dovolenke.

Na hodinách tanca Anička zameriava pozornosť na proces, jeho obsah a obohatenie. Deti sú pre ňu zdroj inšpirácie, v pohybe sú odvážne, kreatívne, radostné, flexibilné, prirodzené. Pohybom deti spoznávajú svoje telo i okolie. Učí ich k úcte voči svojmu telu, prácovať s rešpektom, komunikovať, spolupracovať. Prostredníctvom pohybu hľadá podporu na témy, ktoré spolu s deťmi na hodinách zažíva.

 

Keramika

- realizovaná v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou v Bratislave

Čítanie s porozumením

- realizované v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom (BDC), v rámci ktorého seniori čítajú v materských školách

Muzikoterapia

Petra Uhlířová sa od detstva venovala hudbe. Začínala v ZUŠ Exnárová hrou na flaute, spev, neskôr dva roky študovala hru na husle. Skúsila si aj hru v hudobnom telese v Orchestri detí a mládeže Harmónia. Po skončení Gymnázia Ladislava Novomeského vyštudovala bakalársky stupeň psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Nasledovalo štúdium na Inštitúte celoživotného vzdelávania pri Univerzite Palackého v Olomouci a to konkrétne Celostní muzikoterapie I a II . Petra pracovala štyri roky v škôlke a tak skĺbila svoju vášeň pre prácu s deťmi s vášňou pre hudbu. Na hodinách s Peťkou si deti rozvíjajú zmysel pre rytmus. Učia sa poznávať nové zvuky a samé skúšajú hru na tibetské misky, šamanský bubon, gong. Spoločnou hrou sa deti učia vnímať jeden druhého a zároveň to u nich rozvíja zmysel pre spoluprácu.


Spolupracujeme s:

Napadik

Sme partnerom:

Homeo Clinic AIESEC International Kindergarten

Sme pridruženým členom:

Slovenska Franchisingova Asociacia

Nájdete nás aj na:

Jasle a školky Facebook Google+ S deťmi Kam s deťmi