SK | EN

Vrakuňáčik  > O nás  > Náš tím

Náš tím

Ing. Lucia Brandstetter

Zriaďovateľka škôlky - vyštudovala Obchodnú fakultu odbor Zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V minulosti sa venovala práci v oblasti zahraničného obchodu, veľkoobchodu a telekomunikácii. V súkromí je maminou 2 detí. Počas materskej dovolenky si splnila veľký sen a začala sa venovať budovaniu vlastnej materskej škôlky a to prostredníctvom českej franchisingovej spoločnosti KinderGarten. V súčasnosti sa naplno venuje škôlke. V škôlke chce a snaží sa zúročiť všetky svoje vedomosti, znalosti a skúsenosti, ktoré nadobudla nielen v rodine ale aj v škôlkach, ktoré navštevoval jej starší syn.

Mgr. Erika Fuseková

Riaditeľka škôlky - vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, učiteľský odbor anglický jazyk a literatúra. Pôsobila ako učiteľka anglického jazyka na ZŠ a ako lektorka anglického jazyka (ReVA jazyková škola) v kurzoch pre pokročilých na MH SR. Absolvovala kurzy osobnostného rozvoja a kurzy FF UK v Bratislave - Psychológia v Kocke / Psychológia v Kocke Plus, úspešne ukončené certifikátom. Láka ju neustále štúdium o výchove a vzdelávaní. Je pre ňu zaujímavé sledovať, ako sa dieťa od narodenia mení a vyvíja, učí sa novým zručnostiam, sleduje okolie a reflektuje naň. Sama je mamou 3 detí a dovolí si tvrdiť, že to základné pri ich výchove a príprave do života zvláda, pretože je pre ne oporou, zrkadlom i útočiskom.

Učiteľky a prevádzkoví zamestnanci

Mgr. Lucie Sedlářová

Pani učiteľka - Lucka vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, odbor španielsky jazyk a kultúra. S deťmi si veľmi dobre rozumie a rada s nimi trávi čas. Už popri štúdiu na vysokej škole sa venovala opatrovaniu detí. Počas pôsobenia v škôlke, ako osobná asistentka, prišla na to, že práve materská škôlka je miesto, kde by rada pracovala. Deti sú pre ňu nekonečným zdrojom inšpirácie. Hoci práca s deťmi nie je vždy jednoduchá a vyžaduje si trpezlivosť a čas, ich úprimnosť, zvedavosť, bezprostrednosť a neuveriteľné množstvo energie sú dôvody, prečo ju práca s deťmi veľmi baví.

Mgr. Erika Suranová 

Pani učiteľka vyštudovala Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Turčianskych Tepliciach, následne pokračovala v štúdiu na Univerzite Komenského v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Cestu štúdia na vysokej škole ukončila na Trnavskej univerzite tiež v odbore predškolská pedagogika. Od roku 2014 pracuje ako pani učiteľka v materskej škole s jednou prestávkou kvôli materskej dovolenke, kedy sa jej vzťah k deťom ešte viac prehĺbil. Práca v materskej škole je pre Eriku prácou, ktorá ju nie len napĺňa, ale je aj jej poslaním. Svoju prácu vykonáva profesionálne, no má záujem sa stále v tomto odbore zdokonaľovať. Pri práci s deťmi je trpezlivá, kreatívna, komunikatívna. Rada hrá na keyboard, zobcovú flautu, má rada tanec a spev. Tieto zručnosti naplno využíva vo výchovno vzdelávacom procese. Práca s deťmi je pre ňu neustálou motiváciou pre jej vlastný rozvoj.

Diana Paulovičová 

Pani učiteľka

Petronela Valášeková

Prevádzkový pracovník - Peťka sa stará v škôlke o brušká našich škôlkarov a o čistotu v škôlke.

Špeciálni pedagógovia a krúžky:

Predškolská pohybová príprava

Mgr.Art.Zuzana Sliacka z tanečnej skupiny S3T KIDZ

Keramika

- realizovaná v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou v Bratislave s lektorom Norbertom Milánom

Anglický jazyk

- s externou lektorkou Bc. Evou Pšenkovou

Nemecký jazyk

- s externou lektorkou Evou Malár

Korčuľovanie v spolupráci s externým partnerom

Plávanie v spolupráci s externým partnerom

Lezecká stena v spolupráci s externým partnerom


Sme partnerom:

Homeo Clinic AIESEC International Kindergarten

Sme pridruženým členom:

Slovenska Franchisingova Asociacia

Nájdete nás aj na:

Jasle a školky Facebook Google+ S deťmi Kam s deťmi