SK | EN

Vrakuňáčik  > O nás  > Náš tím

Náš tím

Ing. Lucia Brandstetter

Zriaďovateľka škôlky - vyštudovala Obchodnú fakultu odbor Zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Doposiaľ sa venovala práci v oblasti zahraničného obchodu, veľkoobchodu a telekomunikácii. V súkromí je maminou 2 detí. Počas materskej dovolenky si splnila veľký sen a začala sa venovať budovaniu vlastnej materskej škôlky a to prostredníctvom českej franchisingovej spoločnosti KinderGarten. V budúcnosti sa chce naplno venovať tejto oblasti a pokúsiť sa pod značkou KinderGarten vybudovať sieť škôlok po celom Slovensku. V škôlke chce zúročiť všetky svoje vedomosti, znalosti a skúsenosti, ktoré nadobudla nielen v rodine ale aj v škôlkach, ktoré navštevoval jej starší syn.

Mgr. Erika Fuseková

Riaditeľka škôlky - vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, učiteľský odbor anglický jazyk a literatúra. Pôsobila ako učiteľka anglického jazyka na ZŠ a ako lektorka anglického jazyka (ReVA jazyková škola) v kurzoch pre pokročilých na MH SR. Absolvovala kurzy osobnostného rozvoja a kurzy FF UK v Bratislave - Psychológia v Kocke / Psychológia v Kocke Plus, úspešne ukončené certifikátom. Láka ju neustále štúdium o výchove a vzdelávaní. Je pre ňu zaujímavé sledovať, ako sa dieťa od narodenia mení a vyvíja, učí sa novým zručnostiam, sleduje okolie a reflektuje naň. Sama je mamou 3 detí a dovolí si tvrdiť, že to základné pri ich výchove a príprave do života zvláda, pretože je pre ne oporou, zrkadlom i útočiskom.

Učiteľky a prevádzkoví zamestnanci

Eva Pšenková

Pani učiteľka - Evka ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Pôsobila ako lektorka anglického jazyka pre najmenších v detskom centre Helen Doron, neskôr sa pedagogicky venovala rôznym vekovým skupinám a vyučovala anglický jazyk v spojení s hudbou. Má veľmi rada deti, trávi s nimi čas zmysluplne, o čom svedčia aj pozitívne ohlasy zo skúseností s opatrovaním detí, či so starostlivosťou o deti v letných táboroch, kde bola vedúcou. Vo svojom voľnom čase sa venuje spievaniu, skladaniu pesničiek a hre na bicie nástroje. Lásku k deťom a k hudbe spojila do jedného a naplno ich využíva pri každodennej práci s deťmi. Sú pre ňu veľkou inšpiráciou.

Andrea Buranská

Pani učiteľka - Po ukončení posledného ročníka štúdia na gymnáziu si vybrala vysokú školu zameranú na pedagogiku a učiteľstvo. Odkedy sa u nich v rodine narodili dvojčatá a trávila s nimi väčšinu svojho voľného času, pochopila, že práca s deťmi bude smer, ktorým sa chce v budúcnosti uberať. Vyštudovala odbor Predškolská a elementárna pedagogika na Trnavskej univerzite v Trnave. Počas praxe získala veľa skúseností a múdrych rád od svojich kolegýň. Práca s deťmi ju napĺňa a nesmierne sa teší z každého úspechu, ktorý deti pod jej vedením dosahujú. Vyžaduje si to nekonečne veľa trpezlivosti, no ako sa hovorí, "trpezlivosť ruže prináša" a presne to aj v tomto smere platí :) Deti vedie hravou formou, snaží sa rozvíjať ich osobnosť a záujmy. Rada s deťmi tvorí, spieva v slovenčine aj angličtine. Práca s deťmi je náročná no inšpirujúca. Je veľmi rada, že môže byť súčasťou tohto úprimného, hravého a farebného detského sveta. Tohto času na rodičovskej dovolenke.

Lucie Sedlářová

Pani učiteľka - Lucka vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, odbor španielsky jazyk a kultúra. S deťmi si veľmi dobre rozumie a rada s nimi trávi čas. Už popri štúdiu na vysokej škole sa venovala opatrovaniu detí. Počas pôsobenia v škôlke, ako osobná asistentka, prišla na to, že práve materská škôlka je miesto, kde by rada pracovala. Deti sú pre ňu nekonečným zdrojom inšpirácie. Hoci práca s deťmi nie je vždy jednoduchá a vyžaduje si trpezlivosť a čas, ich úprimnosť, zvedavosť, bezprostrednosť a neuveriteľné množstvo energie sú dôvody, prečo ju práca s deťmi veľmi baví.

Paulína Pršová

Pani učiteľka - počas vysokoškolského štúdia Paulína vypomáhala v chránenej dielni ako asistentka a učiteľka maľovania. Po ukončení štúdia sa zamestnala v IT sektore, no voľný čas a dovolenky väčšinou trávila opatrovaním detí v zahraničí, alebo v rodine. Neustále ju to ťahalo k deťom a po tom, čo sa v rodine narodila neterka sa rozhodla naplno venovať tomu, v čom vidí najväčší zmysel a to je práca s deťmi, ich vedenie, výchova, učenie. Nie je to jenoduchá práca, prináša množstvo náročných situácií, ale každý detský úsmev má tú moc vymazať únavu. Paulínka je presvedčená, že nie iba ona môže deti učiť mnohému novému, ale aj ona ako pani učiteľka sa môže a učí veľa od detí.

 

Anna Gustafíková

- Anička sa stará v škôlke o brušká našich škôlkarov a o čistotu v škôlkeŠpeciálni pedagógovia a krúžky:

Kreatívny tanec

Mgr.art. Anka Hurajtová, absolventka Katedry tanečnej tvorby VŠMU v odbore tanečné umenie a Štátneho konzervatória v Košiciach. V detstve tancovala vo folklórnom súbore Zemplín. V dospelosti účinkovala v predstaveniach J. Ďurovčíka, v činohre SND a na Novej Scéne, aj v projektoch nezávislých zoskupení (L.A.B., elledanse). Absolvovala akreditovaný kurz kreatívneho tanca pre deti, Labanov Atelier Bratislava. Je absolventkou Zákl.a nadstavbového modulu kurzu Vzdelávania BabySoma 2016, Babyfit, ďalej kurzov v sstéme Body-Mind Centering: Systém telesných tekutín (2016), Svalový systém (2018). Je spoluautrkou DVD ku knihe Kreatívny tanec pre deti. Vyučovala na ZUŠ Ľ.Rajtera Bratislava, na Konzervatóriu v Trnave. Aktuálne je na materskej dovolenke.

Na hodinách tanca Anička zameriava pozornosť na proces, jeho obsah a obohatenie. Deti sú pre ňu zdroj inšpirácie, v pohybe sú odvážne, kreatívne, radostné, flexibilné, prirodzené. Pohybom deti spoznávajú svoje telo i okolie. Učí ich k úcte voči svojmu telu, prácovať s rešpektom, komunikovať, spolupracovať. Prostredníctvom pohybu hľadá podporu na témy, ktoré spolu s deťmi na hodinách zažíva.

 

Keramika

- realizovaná v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou v Bratislave

Čítanie s porozumením

- realizované v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom (BDC), v rámci ktorého seniori čítajú v materských školách

Muzikoterapia

Petra Uhlířová sa od detstva venovala hudbe. Začínala v ZUŠ Exnárová hrou na flaute, spev, neskôr dva roky študovala hru na husle. Skúsila si aj hru v hudobnom telese v Orchestri detí a mládeže Harmónia. Po skončení Gymnázia Ladislava Novomeského vyštudovala bakalársky stupeň psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Nasledovalo štúdium na Inštitúte celoživotného vzdelávania pri Univerzite Palackého v Olomouci a to konkrétne Celostní muzikoterapie I a II . Petra pracovala štyri roky v škôlke a tak skĺbila svoju vášeň pre prácu s deťmi s vášňou pre hudbu. Na hodinách s Peťkou si deti rozvíjajú zmysel pre rytmus. Učia sa poznávať nové zvuky a samé skúšajú hru na tibetské misky, šamanský bubon, gong. Spoločnou hrou sa deti učia vnímať jeden druhého a zároveň to u nich rozvíja zmysel pre spoluprácu.


Spolupracujeme s:

Napadik

Sme partnerom:

Homeo Clinic AIESEC International Kindergarten

Sme pridruženým členom:

Slovenska Franchisingova Asociacia

Nájdete nás aj na:

Jasle a školky Facebook Google+ S deťmi Kam s deťmi