SK | EN

Vrakuňáčik  > O nás  > Náš tím

Náš tím

Ing. Lucia Brandstetter

Zriaďovateľka škôlky - vyštudovala Obchodnú fakultu odbor Zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V minulosti sa venovala práci v oblasti zahraničného obchodu, veľkoobchodu a telekomunikácii. V súkromí je maminou 2 detí. Počas materskej dovolenky si splnila veľký sen a začala sa venovať budovaniu vlastnej materskej škôlky a to prostredníctvom českej franchisingovej spoločnosti KinderGarten. V súčasnosti sa naplno venuje škôlke. V škôlke chce a snaží sa zúročiť všetky svoje vedomosti, znalosti a skúsenosti, ktoré nadobudla nielen v rodine ale aj v škôlkach, ktoré navštevoval jej starší syn.

Mgr. Erika Fuseková

Riaditeľka škôlky - vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, učiteľský odbor anglický jazyk a literatúra. Pôsobila ako učiteľka anglického jazyka na ZŠ a ako lektorka anglického jazyka (ReVA jazyková škola) v kurzoch pre pokročilých na MH SR. Absolvovala kurzy osobnostného rozvoja a kurzy FF UK v Bratislave - Psychológia v Kocke / Psychológia v Kocke Plus, úspešne ukončené certifikátom. Láka ju neustále štúdium o výchove a vzdelávaní. Je pre ňu zaujímavé sledovať, ako sa dieťa od narodenia mení a vyvíja, učí sa novým zručnostiam, sleduje okolie a reflektuje naň. Sama je mamou 3 detí a dovolí si tvrdiť, že to základné pri ich výchove a príprave do života zvláda, pretože je pre ne oporou, zrkadlom i útočiskom.

Učiteľky a prevádzkoví zamestnanci

Bc. Eva Pšenková

Pani učiteľka - Evka ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Pôsobila ako lektorka anglického jazyka pre najmenších v detskom centre Helen Doron, neskôr sa pedagogicky venovala rôznym vekovým skupinám a vyučovala anglický jazyk v spojení s hudbou. Má veľmi rada deti, trávi s nimi čas zmysluplne, o čom svedčia aj pozitívne ohlasy zo skúseností s opatrovaním detí, či so starostlivosťou o deti v letných táboroch, kde bola vedúcou. Vo svojom voľnom čase sa venuje spievaniu, skladaniu pesničiek a hre na bicie nástroje. Lásku k deťom a k hudbe spojila do jedného a naplno ich využíva pri každodennej práci s deťmi. Sú pre ňu veľkou inšpiráciou.

Mgr. Lucie Sedlářová

Pani učiteľka - Lucka vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, odbor španielsky jazyk a kultúra. S deťmi si veľmi dobre rozumie a rada s nimi trávi čas. Už popri štúdiu na vysokej škole sa venovala opatrovaniu detí. Počas pôsobenia v škôlke, ako osobná asistentka, prišla na to, že práve materská škôlka je miesto, kde by rada pracovala. Deti sú pre ňu nekonečným zdrojom inšpirácie. Hoci práca s deťmi nie je vždy jednoduchá a vyžaduje si trpezlivosť a čas, ich úprimnosť, zvedavosť, bezprostrednosť a neuveriteľné množstvo energie sú dôvody, prečo ju práca s deťmi veľmi baví.

Pani učiteľka Paulínka 

Pani učiteľka - Paulína vypomáhala počas vysokoškolského štúdia v chránenej dielni ako asistentka a učiteľka maľovania. Po ukončení štúdia sa zamestnala v IT sektore, no voľný čas a dovolenky väčšinou trávila opatrovaním detí v zahraničí, alebo v rodine. Neustále ju to ťahalo k deťom a po tom, čo sa v rodine narodila neterka, rozhodla sa naplno venovať tomu, v čom vidí najväčší zmysel a to je práca s deťmi, ich vedenie, výchova, učenie. Nie je to jednoduchá práca, prináša množstvo náročných situácií, ale každý detský úsmev má tú moc vymazať únavu. Absolvovala štúdium na Strednej pedagogickej škole v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Paulínka je presvedčená, že nie iba ona môže deti učiť mnohému novému, ale aj ona ako pani učiteľka sa môže a učí veľa od detí.

 

Anna Gustafíková

Prevádzkový pracovník - Anička sa stará v škôlke o brušká našich škôlkarov a o čistotu v škôlke.Špeciálni pedagógovia a krúžky:

 

Predškolská pohybová príprava

Mgr.Art.Zuzana Sliacka z tanečnej skupiny S3T KIDZ

 

Keramika

- realizovaná v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou v Bratislave s lektorom Norbertom Milánom

 

Čítanie s porozumením - projekt Čítankovo

- realizované v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom (BDC), v rámci ktorého seniori čítajú v materských školách

 

 


Sme partnerom:

Homeo Clinic AIESEC International Kindergarten

Sme pridruženým členom:

Slovenska Franchisingova Asociacia

Nájdete nás aj na:

Jasle a školky Facebook Google+ S deťmi Kam s deťmi