SK | EN

Vrakuňáčik  > Činnosti škôlky  > Vzdelávanie

Vzdelávanie

Predškolský vzdelávací program Vrakuňáčika vychádza zo vzdelávacieho programu uplatňovaného v českých škôlkach KinderGarten a zároveň čerpá zo slovenského Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy - predprimárne vzdelávanie v súlade so školským zákonom, čím je zaručená vysoká kvalita celého výučbového procesu.

Program je založený na troch princípoch:

Adaptácia na škôlku / predprimárne vzdelávanie

Nástup do škôlky je pre dieťa veľkou životnou zmenou, prvýkrát zostane v detskom kolektíve bez rodičov. Naše p. učiteľky mu trpezlivo pomáhajú si na túto novú situáciu zvyknúť a zžiť sa s ňou. Dieťa sa učí väčšej samostatnosti a vyrovnáva sa s odlúčením od dôverne známeho prostredia.

Výchovno-vzdelávacia činnosť

Školský rok v škôlke kopíruje ročný cyklus prírody a delí ho na štyri ročné obdobia. Každé jedno z období má svoje čaro, svoje farby príbehy a témy, pre ktoré sú stanovené jednotlivé vzdelávacie ciele (deti sa oboznamujú s danými ročnými obdobiami a to najmä s počasím, sviatkami, športami, životom a potrebami zvieratiek počas nich). Popri tom deti spoznávajú samých seba, svoje mesto a miesto, v ktorom bývame a učia sa v nich orientovať. Všetky činnosti sa logicky prelievajú a dopĺňajú a tak tvoria unikátny celok, ktorého je dieťa neoddeliteľnou súčasťou.

Príprava na základnú školu

Celé predškolské obdobie je prípravou na povinnú školskú dochádzku. Dieťa by malo byť dostatočne zrelé po stránke psychickej, fyzickej a sociálnej a malo by sa prejavovať ako zdravá a samostatná osobnosť. Ku každému dieťaťu chceme pristupovať individuálne a s ohľadom na jeho špecifické potreby. Toto všetko chceme rešpektovať a deti pripraviť na primárne vzdelávanie teda na nástup do školy. Naše zariadenie je registrované v Registri zariadení predprimárneho vzdelávania pod Ministerstvom školstva a môžeme realizovať povinné predprimárne vzdelávanie.


Sme partnerom:

Homeo Clinic AIESEC International Kindergarten

Sme pridruženým členom:

Slovenska Franchisingova Asociacia

Nájdete nás aj na:

Jasle a školky Facebook Google+ S deťmi Kam s deťmi