SK | EN

Vrakuňáčik  > Činnosti škôlky  > Projekty  > Arteterapia s Bárou

Arteterapia s Bárou

Arteterapia vo VRAKUŇÁČIKU

 „ PODSTATNÝ JE PROCES, NIE VÝSLEDOK“

Arteterapia je mladý, no sľubne sa rozvíjajúci psychoterapeutický odbor, rozšírený po celom svete. Výtvarné umenie je neverbálna komunikácia. V arteterapii vieme komunikovať s deťmi čo ešte nerozprávajú, alebo nechcú, prípadne majú iný problém. Pomocou nej u malých detí vieme, ako a prečo sa v určitých situáciách správajú inak, ako od nich očakávame.

Umenie – arteterapia transcenduje to, čo sa slovami nevyjadrí. Deti sú ako nepopísaný list, vedia čo chcú, čo cítia a vedia to vyjadriť v umení. Na výtvarnej činnosti majú radi objavovanie, nové skúsenosti, experimentovanie.

Pri arteterapii nemusia mať umelecké nadanie, tu spoznávajú seba a svoje okolie pomocou výtvarného umenia. Pri arteterapii sa pýtam: „Čo si cítil, keď si to tvoril? Čo ťa najviac bavilo? Prečo si použil práve tieto konkrétne farby? Bavilo ťa to?“

Pochvala a poďakovanie deťom na konci práce je dôležitá , lebo oni obohatia a určia ďalší proces práce s nimi.

Práca v skupinách poskytuje dobré zázemie, v ktorom sa dá dobre pracovať:

- deti si vzájomne poskytujú podporu a pomáhajú si s prácou

- v skupine si nastavujú zrkadlo svojej práce a svojich pocitov

- deti si v skupine vyskúšajú novú rolu, nastáva výmena rolí a vidia oko reagujú na ich prejav ostatní

- v skupine sa prejavia schopnosti detí

- mnohým deťom skupina pomáha, ako podpora pre ich vlastné vnútorné prežívanie

- v skupine sa deti naučia demokraticky dohodnúť na určitých postupoch a práci

- nevýhodou skupiny je poskytnutie málo individuálneho prístupu u detí, ktoré to potrebujú

Pojem arteterapia vychádza zo spojenia dvoch starovekých antických pojmov: z latinského slova art, artis, čo znamená umenie a z gréckeho slova therapón, čo v pôvodnom zmysle slova predstavovalo služobníka, sprievodcu a ošetrovateľa bohov.

 

Tak nechajme tie jemné detské dušičky ošetrovať farebnou harmóniou!


Sme partnerom:

Homeo Clinic AIESEC International Kindergarten

Sme pridruženým členom:

Slovenska Franchisingova Asociacia

Nájdete nás aj na:

Jasle a školky Facebook Google+ S deťmi Kam s deťmi