SK | EN

Vrakuňáčik  > Činnosti škôlky  > Projekty  > Kreatívny tanec

Kreatívny tanec

"Život je pohyb. Pohyb je úzko spojený s psychikou človeka(emócie sa prejavujú pohybom) Súčasťou vývoja je pohyb. Aby sa dieťa vyvíjalo, potrebuje stimuláciu na pohyb. Aby sa vyvíjalo zdravo, potrebuje harmonizujúci pohyb. Cez pohyb potrebuje zažiť voľnosť a spontánnosť rovnako ako disciplínu a organizáciu. To všetko ponúka kreatívny tanec."Mary Joyce

 

Kreatívny tanec obohacuje nielen funkčný pohyb v bežnom živote, ale je aj prostriedkom sebavyjadrenia spojeným s vnútorným prežívaním. Dieťa sa učí poznávať samé seba-svoje telo, pocity,myšlienky,emócie, predstavy a učí sa chápať podstatu neverbálnej komunikácie. Učí sa chápať prežívanie samotného pohybu a jeho ovládanie ako výrazového prostriedku, ktorým môže komunikovať určitý obsah(svoj pocit, predstavu, myšlienku). Kreatívny tanec umožňuje akceptovateľným spôsobom uvoľniť napätie z emočne vypatých situácii bežného života. Majú tiež možnosť využívať svoju imagináciu prostredníctvom umeleckého vyjadrenia. Pri kreatívnom tanci je prvoradé individuálne vyjadrenie dieťaťa. Umožňuje viesť dieťa k slobodnému prejavu cez ovládanie tvorivých nástrojov.


Sme partnerom:

Homeo Clinic AIESEC International Kindergarten

Sme pridruženým členom:

Slovenska Franchisingova Asociacia

Nájdete nás aj na:

Jasle a školky Facebook Google+ S deťmi Kam s deťmi