SK | EN

Vrakuňáčik  > Činnosti škôlky  > Projekty  > Muzikofiletika, alebo muzikohranie

Muzikofiletika, alebo muzikohranie

Muzikofiletika, alebo muzikohranie

Ide o tvorivú a zážitkovú aplikáciu základných muzikoterapeutických techník.

Cieľom muzikofiletiky je rozvíjanie psycho-emočného, intelektuálneho, umeleckého a všeobecne kultúrneho potenciálu detí a mládeže. Môžeme ju definovať ako hraničnú disciplínu medzi muzikoterapiou a pedagogikou (to znamená používanie muzikoterapeutických postupov, ale bez terapeutického cieľa). Na rozdiel od muzikoterapie, sa nesnaží deti diagnostikovať a následne liečiť. Muzikofiletika stojí medzi hudobnou výchovou a muzikoterapiou. Snaží sa o rozvíjanie pozitívneho v človeku a pôsobí v oblasti prevencie sociálne patologických javov.

Na prvom mieste je prežívanie príjemných prežitkov z hudby a vlastnej umeleckej tvorby. Okrem toho, že sa deti naučia hrať na rôznorodé hudobné nástroje, zažijú spoločné chvíle tvorby, čo pozitívne pôsobí na atmosféru v triede, naučia sa vedieť sa podeliť a dohodnúť , počúvať jeden druhého. Taktiež sa naučia vnímať iné druhy nástrojov, prevažne v prirodzenom ladení.

Pri našich stretnutiach detičky spoznajú rôzne etnické a ľudové nástroje (salašnícka fujarka, koncovka, drumbľa, tibetské misky, djembe, šamanský (rámový) bubon, ústna harfa, frčák, kartálky a rôzne perkusie) a na niektoré z nich sa naučia aj hrať.

Šamanský ( rámový ) bubon - je to najstarší bubon, ktorý ľudstvo používa. Jeho pôvod siaha do začiatkov existencie Homo sapiens. Je rozšírený po celom svete. Názov šamanský je odvodený z toho, že pri svojich obradoch ho používajú najviac práve šamani. Za obdobie svojej existencie však nástroj zdomácnel a prešiel medzi ľudové nástroje.

Tibetské misky - pochádzajú z Tibetu, kde sú bežne používané prozaicky ako miska na jedlo, ale taktiež k rôznym rituálom, obradom a spirituálnym účelom. Je to ručne tepaná zliatina vyrobená zo zliatiny 7-12 kovov. Misku rozoznievame ťukaním, alebo takzvaným točením. Existuje veľké množstvo veľkostí a rôznych zdobení misky. Podľa veľkosti má každá z nich aj iný zvuk.

Drumbľa - vyskytuje sa u všetkých národov sveta a sprevádza ľudstvo už od nepamäti. Existujú rôzne druhy, ktoré sa môžu okrem tvaru líšiť aj materiálom, z ktorého sú vyrobené. Počas hry na drumbli je možné súčasne aj spievať a zároveň nádychom a výdychom zvyšovať intenzitu zvuku.

Koncovka - patrí do skupiny nástrojov fujarovitého typu. Na rozdiel od fujary nemá dierky a ovláda sa iba rôznym zacpatím otvoru na konci nástroja a silou výdychového prúdu. V rôznych modifikáciách sa vyskytuje už v časoch starovekých národov, takže môžme povedať, že je to jedna z najstarších píšťaliek, ktoré ľudstvo pozná a dodnes používa.

Ústna harfa - je to najstarší strunový nástroj, ktorý môžeme považovať za primárnu vývojovú fázu hudobného luku. Po hudobnom luku sa z neho vyvinula harfa a lýra. Počas hry čiastočne vsunieme zúžený koniec nástroja do úst. Ústna dutina tu podobne ako pri drumbli slúži ako rezonátor, zosilovač a modulátor zvuku nástroja. Taktiež je možné počas hry naň aj spievať.

Salašnícka fujarka - tento nástroj patrí do skupiny koncoviek ako aj fujár a píšťal. Tak ako koncovka, ovláda sa silou výdychového prúdu a uzatváraním otvoru na koci nástroja (čiastočne aj jazykom). Tón je veľmi tvárny a ohybný a zvukový zážitok nie je ničím nahraditeľný.

Djembe - je to africký drevený bubon potiahnutý zvieracou kožou. Okrem západnej Afriky nachádzame tento typ bubna prakticky po celom svete. Od Ázie až po Južnú Ameriku. Každý národ ho aj inak pomenoval. Pojem djembe sa rozšíril hlavne v období hippies. Hrá sa na ňom oboma rukami. Uplatňujeme veľkú škálu úderov s rozmanitým zvukom.

Frčák, kartálky a žabka sú viac menej také doplnkové nástroje, s ktorými sa deti zoznámia.


Sme partnerom:

Homeo Clinic AIESEC International Kindergarten

Sme pridruženým členom:

Slovenska Franchisingova Asociacia

Nájdete nás aj na:

Jasle a školky Facebook Google+ S deťmi Kam s deťmi