SK | EN

Vrakuňáčik  > Činnosti škôlky  > Projekty  > Systém učenia NTC

Systém učenia NTC

Vzdelávací systém NTC

Je systém vzdelávania vyvinutý neurofyziológom Dr. Rankom Rajovičom, ktorý je zameraný na:

- zvyšovanie celkového potenciálu dieťaťa hlavne v rannom veku

- na zvyšovanie efektivity využívania mozgovej kapacity

- na celkovú stimuláciu v období, keď si dieťa neustále vytvára schémy a vzorce rozmýšľania a vlastné názory

75% všetkých neurónových prepojení je založených do veku 7 rokov, z toho 50 % vznikne do veku 5 rokov pri správnej stimulácii. Pri tejto metóde sa vyžíva u detí prirodzený záujem a zvedavosť vyvolaný pomocou zaujímavých úloh, hier, otázok a hádaniek, ktorými sa rozvíja funkčné myslenie detí.

Zavádzanie programu NTC podporuje:

• zvyšovanie počtu neurónových prepojení

• rozvíjanie rozumových schopností dieťaťa

• odbúravanie narušenej schopnosti koncentrácie a nedostatku pozornosti

• rozvoj koordinácie pohybu a motoriky

• funkčné myslenie - rýchle premýšľanie a argumentácia

• rozvoj talentu u detí

NTC systém je realizovaný v troch fázach:

1. dostatočná stimulácia rozvoja nervových prepojení v mozgu:

    a. cvičenia na motoriku – udržanie rovnováhy, rotácia okolo osi tela, skákanie na trampolíne

    b. cvičenia na grafomotoriku – modelovanie z plastelíny, krčenie papiera, zapínanie gombíkov, puzzle, hranie guľôčok

    c. cvičenia pre akomodáciu oka – naháňačka, kotúľanie a hádzanie lopty, skákanie cez gumu, prekážky

2. stimulácia rozvoja asociatívneho myslenia:

    a. spoznávanie symbolov a porozumenie ich významu (značky automobilov, firiem, dopravné ..., písmená v krátkych slovách s obrázkom)

    b. abstraktná klasifikácia a triedenie (s učením sa symbolov zástav pribúda ich triedenie - farba, na tie s kruhom, hviezdou ..., pexeso)

    c. hudba – počúvanie, spievanie, hranie na nástroji, tvorenie, prežívanie

3. stimulácia rozvoja funkčného myslenia:

    hádanky, rozprávky, hlavolamy, hľadanie riešení, logické myslenie


Sme partnerom:

Homeo Clinic AIESEC International Kindergarten

Sme pridruženým členom:

Slovenska Franchisingova Asociacia

Nájdete nás aj na:

Jasle a školky Facebook Google+ S deťmi Kam s deťmi