SK | EN

Vrakuňáčik  > O nás  > Novinky

Novinky

13. 02. 2023

Slovenská filharmónia privíta našich malých škôlkarov

Slovenská filharmónia aj v novej 74. koncertnej sezóne pripravila cyklus koncertov Hudobnej akadémie pre deti z materských škôl pod názvom Filharmonická škôlka.

01. 02. 2023

Kurz KORČUĽOVANIA IV.

Naši malí aj veľkí škôlkári absolvujú v januári kurz korčuľovania, ktorý organizujeme spolu s OZ Jumping Joe. Pod dozorom a inštruktážou kvalifikovaných odborníkov sa takto posnažíme deťom priblížiť základy korčuľovania. Nie je jednoduché postaviť sa na plochu, ktorá sa šmýka a s istotou sa po nej pohybovať. Takto deti budú mať možnosť oboznámiť sa s takouto plochou a naučiť sa svoje telo ovládať a hýbať sa na ľade. Veríme, že 8 hodín s inštruktormi školy korčuľovania deti získajú nové skúsenosti a budú motivované viac sa hýbať. Na záver sa deti zabavia karnevalom na korčuliach.

31. 01. 2023

Fašiangový karneval a návšteva kúzelníka

Jar je už pomaličky za rohom, skúsime ju privolať farbami a smiechom na našom fašiangovom karnevale. Deti si ako vždy majú za úlohu vymyslieť a pripraviť kostým. Atmosféru nám spestrí kúzelník Peter Šesták, ktorý bude mať v "klobúku" určite veľa prekvapení.

06. 12. 2022

Mikuláš v sprievode anjelika u nás v škôlke

December je plný prekvapení, príjemných pocitov a hlavne očakávaní tých najmenších, čo si nájdu v balíčku od Mikuláša, či pod vianočným stromčekom. Aj u nás v škôlke privítame Mikuláša, bez čertíka samozrejme, keďže všetky deti sú dobručké :-), iba s anjelikom. Deti sa môžu tešiť na príjemné dopoludnie, ktoré aj Mikulášovi spríjemnia básničkami a pesničkami, ktoré sa počas roka naučili. Mikuláš bude mať určite pre deti okrem balíčkov pripravenú Zlatú knihu, z ktorej deťom prečíta o tom, ako sa správali a správajú nie len v škôlke, ale aj doma.

05. 12. 2022

Projekt KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

Krásny projekt plný lásky, do ktorého sme sa ako škôlka s našimi detičkami a s pomocou rodičov zapojili. Zámerom bolo i tieto Vianoce potešiť prostredníctvom ľudí s dobrým srdcom seniorov z ktoréhokoľvek kúta Slovenska darčekom. Darčekom bola krabica od topánok zabalená do vianočného papiera a naplnená maličkosťami, ktoré potešia nejednu babičku, či deduška v domove dôchodcov. Môže sa stať, že takýto darček bude jediným, ktorý seniori obdržia. Krabičky sme plnili niečím sladkým, voňavým, teplým, niečím slaným, či na zábavu. A nechýbalo aj niečo zo srdca - s deťmi sme do krabičiek pribalili aj nakreslené pozdravy s nádhernými prianiami a s odkazom, že na nich niekto myslí.

07. 11. 2022

Týždeň zdravia – odborníci na slovo vzatí vo Vrakuňáčiku

Už tradične aj na tento školský rok prizývame do škôlky odborníkov na slovo vzatých, aby sa pozreli na detičky po odbornej stránke.

26. 10. 2022

Halloweenská prespávačka v škôlke plná zábavy

Máme tu október a s ním prichádzajúci sviatok Halloween, tak by sme ho radi s deťmi oslávili a užili si ho s karnevalom a s prespávačkou priamo v "strašideľne" vyzdobenej škôlke. S deťmi si chceme o tejto udalosti porozprávať, vyzdobiť si priestory tried šikovnými rúčkami. Celú akciu si spestríme karnevalom v maskách, súťažami, hrami, hudbou a tancom a ďalším zaujímavým programom. Samozrejme nesmie na dobrú noc chýbať aj strašne strašidelná rozprávka.

03. 10. 2022

Zbierame starý papier a učíme sa recyklovať aj vo Vrakuňáčiku

Našich malých škôlkarov sa snažíme naučiť veľa nového, ukázať im ako funguje svet, ale i ako ho chrániť. Vo Vrakuňáčiku niekoľkokrát do roka s deťmi preberáme tému recyklácie, výroby nových vecí zo starých. Veľmi ich to baví, vždy sa pri tom zabavia a naučia sa nové veci, dozvedia sa nové informácie. Naposledy to boli zubné kefky, ktoré budeme ešte zbierať a potom ich odovzdáme na stánku, preberie si ich firma, ktorá sa postará o ich recykláciu a výrobu novej veci. Vždy sa radi zapojíme s deťmi do ďalšej "recyklácie" a tentokrát ZBEROM PAPIERA. Vieme ho odovzdať na danom mieste, získať za to nejaké peniažky, ktoré následne použijeme na kúpu pomôcok pre deti, či nových zošitov.

28. 09. 2022

Tanečno - pohybová príprava so Zuzkou

Pohybová aktivita je nevyhnutný predpoklad pre zdravý vývoj detí a je nielen skvelým prostriedok ako podporiť zdravie deti, ale aj najlepší začiatok ich športovej kariéry. Cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti deti primerane ich veku a vytvoriť trvalý záujem o pohybové, či športové aktivity. Nie je nič lepšie ako deťom dopriať krátkodobé intenzívne a pestré pohybové zaťaženie. Všestrannosť cvičenia sa odráža v používaní prvkov z atletiky, gymnastiky a rozličných pohybových hier. Cvičenie prebieha v skupinách, kde sú deti rozdelene podľa veku, aby sa mohli navzájom motivovať, napodobňovať ale i socializovať a to všetko už dlhodobo pod vedením skúsenej trénerky a choreografky tanečnej skupiny S3TKIDZ.

23. 09. 2022

Naša škôlka Vrakuňáčik pokračuje v realizácii programu pod názvom DRUHÝ KROK.

Naša škôlka Vrakuňáčik sa zapojila minulý rok do programu pod názvom DRUHÝ KROK a pokračujeme aj naďalej v jeho realizácii.. Je to výchovno-preventívny program zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj už aj v materských školách. Deti sa pod vedením vyškolených pedagógov učia o empatii, všímať si pocity druhých, učia sa vcítiť do situácie druhého človeka, s inými lepšie a efektívnejšie komunikovať, naučiť sa porozumieť a následne riešiť problémy, či konflikty vo všeobecnosti, neubližovať iným, zvládať agresiu a hnev, či nebáť sa upozorniť na nevhodné správanie. Edukácia prebieha nenásilne prostredníctvom príbehov, s ktorými sa dieťa vie identifikovať ľahšie a prirodzenejšie. A aby z detí vyrástli kvalitní dospelí ľudia, mali by sme im s tým pomôcť už od útleho detského veku a sprevádzať ich po správnej ceste. U nás - v prostredí rovesníkov, ale aj s pomocou rodičov v ich domácom prostredí.


Sme partnerom:

Homeo Clinic AIESEC International Kindergarten

Sme pridruženým členom:

Slovenska Franchisingova Asociacia

Nájdete nás aj na:

Jasle a školky Facebook Google+ S deťmi Kam s deťmi