SK | EN

Vrakuňáčik  > O nás  > Novinky  > Divadelné predstavenie pre deti „Postav sa za seba“

Divadelné predstavenie pre deti „Postav sa za seba“

Ide o jedinečný príbeh lesných zvierat a tvorov. Odhalí, aké dôležité je postaviť sa za seba a za všetkých, ktorí to potrebujú. Aj vtedy, keď si myslíte, že to nedokážete. Hlavné postavy lesného príbehu sú odvážny, hoci nesmelý Medveď, sebavedomá Lasica a Lester – zlodej, ktorý ničí les a strpčuje život jeho obyvateľstvu. Ich spoločné dobrodružstvo naučí deti zásady bezpečnosti (mysli, zakrič, odíď, bráň sa, zdieľaj). Táto divadelná hra s interaktívnymi prvkami zapojí deti priamo do príbehu, naučí ich, že aj silné postavy niekedy potrebujú podporu, aby mohli využiť svoj hlas, stanoviť si hranice a komunikovať svoje pocity a potreby. Spolu s Lasicou si deti precvičia, ako zaujať sebavedomý obranný postoj, nájsť v sebe silný hlas, opísať emócie hlavných postáv.

 

Okrem predstavení pre deti sa ZA SEBA sebaobrana venuje vzdelávaniu v oblasti prevencie sexualizovaného, psychického a fyzického násilia pre širokú verejnosť, školy, firmy a organizácie, poskytuje komplexné a inkluzívne programy, v ktorých sa zameriava na posilnenie osobných hraníc a sebavedomia, nenásilnú komunikáciu a asertivitu, deeskaláciu konfliktu, schopnosť rozpoznať formy násilia a adekvátne na ne reagovať pomocou verbálnych či fyzických techník sebaobrany. 


Sme partnerom:

Homeo Clinic AIESEC International Kindergarten

Sme pridruženým členom:

Slovenska Franchisingova Asociacia

Nájdete nás aj na:

Jasle a školky Facebook Google+ S deťmi Kam s deťmi