SK | EN

Vrakuňáčik  > O nás  > Novinky  > Vrakuňáčik pokračuje v realizácii programu pod názvom DRUHÝ KROK.

Vrakuňáčik pokračuje v realizácii programu pod názvom DRUHÝ KROK.

Naša škôlka Vrakuňáčik sa zapojila minulý rok do programu pod názvom DRUHÝ KROK a pokračujeme aj naďalej v jeho realizácii. Je to výchovno-preventívny program zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj už aj v materských školách. Deti sa pod vedením vyškolených pedagógov učia o empatii, všímať si pocity druhých, učia sa vcítiť do situácie druhého človeka, s inými lepšie a efektívnejšie komunikovať, naučiť sa porozumieť a následne riešiť problémy, či konflikty vo všeobecnosti, neubližovať iným, zvládať agresiu a hnev, či nebáť sa upozorniť na nevhodné správanie. Edukácia prebieha nenásilne prostredníctvom príbehov, s ktorými sa dieťa vie identifikovať ľahšie a prirodzenejšie. A aby z detí vyrástli kvalitní dospelí ľudia, mali by sme im s tým pomôcť už od útleho detského veku a sprevádzať ich po správnej ceste. U nás - v prostredí rovesníkov, ale aj s pomocou rodičov v ich domácom prostredí.

Sme partnerom:

Homeo Clinic AIESEC International Kindergarten

Sme pridruženým členom:

Slovenska Franchisingova Asociacia

Nájdete nás aj na:

Jasle a školky Facebook Google+ S deťmi Kam s deťmi